05.04.2022

Pro mix (komb.)

VM 22/00019

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket Pro Mix er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 2 og 16. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering til at merket innehar tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 2 og 16.