28.02.2019

PRET A MANGER (komb.)

VM 19/00017

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket PRET A MANGER er særpreget for varer og tjenester i klasse 9, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 42, 43. Klagenemnda fant at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå den franske merketeksten i betydningen «klar til å spises» og at denne derfor er beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene som relaterer seg til mat og drikke. Sammenstillingen av merketekst og figur tilfører ikke særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.