24.01.2023

POWERTEX (komb.)

VM 22/00102

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket POWERTEX er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 22. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at forbrukere vil oppfatte merkedelen TEX som en forkortelse for «textile», og helheten som «kraftig tekstil». Videre er ikke de figurative elementene tilstrekkelig iøynefallende til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for alle varene i klasse 22. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres for varene i klasse 22. Merket kan registreres for varene og tjenestene i klassene 6, 7 og 37.