23.02.2023

POWERFLEX RV-K

VM 22/00089

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket POWERFLEX RV-K er beskrivende og mangler særpreg for «kabler og elektriske ledere» i klasse 9 og «distribusjon og lagring av alle typer elektriske materialer» i klasse 39. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte teksten POWERFLEX, stilt sammen med kabelstandarden RV-K, som «kraftfleksibel kabel klassifisert for en spenning på 1000 volt» eller «kraftig og fleksibel kabel klassifisert for en spenning på (inntil) 1000 volt». Det blir dermed ikke avgjørende hvorvidt POWERFLEX er et nydanna ord, så lenge merket har minst én beskrivende betydning, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01 P Doublemint, avsnitt 32. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.