Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00027

POWERCELL

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket POWERCELL var i strid med klagers tredimensjonale figurmerke og innarbeidet rettighet til vareutstyr med merketeksten DURACELL. Klagenemnda kom til at klagers eldre kjennetegn må anses for å være velkjente. Klagenemnda kom videre til at det yngre merket ga assosiasjoner til klagers velkjente merke, spesielt gjennom bruk av de samme fargene i samme proporsjoner. Det forelå en link mellom klagers varer, batterier, og energidrikker omfattet av innklagedes registrering, gjennom at de begge skal tilføre energi. Bruken av POWERCELL ville være en urimelig utnyttelse av det velkjente merkets goodwill. Klagen ble tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å opprettholde virkningen av den internasjonale registreringen i Norge ble opphevet.