27.10.2023

POWER FOR ALL 18 V SYSTEM (komb.)

VM 23/00085

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket POWER FOR ALL 18 V SYSTEM mangler særpreg for varene i klasse 7, 8, 9 og 11. Merket består av beskrivende og ikke-distinktive elementer.