11.05.2023

POWER AUTOMATE

VM 22/00135

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket POWER AUTOMATE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42. Klagenemnda mener POWER AUTOMATE som helhet vil oppfattes som en angivelse av at varene og tjenestene automatiserer og er kraftige/har god yteevne, for eksempel at de har evne til å automatisere («power to automate») eller at automatiseringen er kraftig. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.