15.06.2023

POMMERENK

VM 22/00143

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers ordmerke POMMERY og innklagedes yngre registrerte merke POMMERENK, som Patentstyret opprettholdt etter innsigelse. Klagenemnda kom til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom merkene. Det var ikke omtvistet at varene er til dels identiske og til dels likeartede. Klagenemnda kom til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte POMMERY og POMMERENK som hvert sitt helhetlige fantasiord eller etternavn. Merkene deler samme innledende element, men endelsene er såpass forskjellige at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Etter en helhetsvurdering og under en viss tvil kom Klagenemnda til at det ikke foreligger risiko for forveksling mellom merkene. Klagen ble ikke tatt til følge, og registreringen av merket POMMERENK blir opprettholdt for alle de aktuelle varene.