13.01.2023

plasteel

VM 22/00082

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket PLASTEEL er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 12 og 39. Patentstyret kom til at merket måtte nektes virkning for varene i klasse 12, men at merket kunne gis virkning for tjenestene i klasse 39. Klagenemnda kom til at merket kan gis virkning for alle varene og tjenestene. Klagenemnda mener det ikke foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket PLASTEEL og varene og tjenestene i klasse 12 og 39. Gjennomsnittsforbrukeren må utføre en fortolkning/tankesprang for å oppfatte merketeksten dit Patentstyret angir. Konklusjonen er at merket er suggestivt og særprega. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan registreres for alle de aktuelle varene og tjenestene.