Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00029

Plasseringsmerke (blå pall)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og tredje ledd. Spørsmål om et plasseringsmerke bestående av en blå farge plassert på sidene av en pall er særpreget for varer og tjenester i klasse 20 og 39.Klagenemnda fant at plasseringsmerket ikke skiller seg i tilstrekkelig grad fra bransjenormen. Merket ble derfor ansett å mangle det nødvendige særpreg for registrering. Klagenemnda fant heller ikke at merket hadde opparbeidet seg det tilstrekkelige særpreg gjennom bruk, og klagen ble forkastet.