Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00070

PHYTOSCULPT

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg. Klagenemnda var enig med Patentstyret, og kom til merketeksten er beskrivende og uten særpreg. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt.