20.09.2023

PERFECTOS (komb.)

VM 23/00078

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket PERFECTOS er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 2. Merketeksten vil oppfattes som kvalitetsangivende for varene. Den figurative utformingen tilfører ikke tilstrekkelig særpreg.