01.03.2021

PerfectCook (komb.)

VM 21/00010

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer i klasse 7 og 11. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg, og bemerket at figurelementene underbygger merketekstens beskrivende meningsinnhold. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble delvis nektet virkning i Norge.