22.12.2021

PEACH FIZZ

VM 21/00124

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om PEACH FIZZ er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 32. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.