Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00103

PassportCard

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer og tjenester. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert for de omsøkte varene og tjenestene.