01.12.2023

PARTNER

VM 23/00089

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at ordmerket PARTNER mangler særpreg for tjenestene i klasse 41, 42 og 44. Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som salgsfremmende. Dokumentasjonen som var inngitt for å vise bruk av merket endret ikke Klagenemndas oppfatning om merkets særpreg.