Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00098

PARK SERIES

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyret anså PARK SERIES kun som beskrivende og uten særpreg for tjenestene i klasse 41, men nektet likevel merket også for varene i klasse 25, all den tid søker ikke aksepterte Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer og tjenester. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.