03.12.2021

Packaging by nature (komb.)

VM 21/00112

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg, men fant i tillegg at merket er beskrivende for enkelte varer og tjenester. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.