03.12.2021

PACKAGING BY NATURE

VM 21/00111

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg, men fant i tillegg at merket er beskrivende for enkelte varer og tjenester. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.