30.08.2017

OWN YOUR HEALTH

VM 17/00053

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket OWN YOUR HEALTH er særpreget for varer og tjenester i klasse 9, 42 og 44. Klagenemnda fant at merket krever et minimum av fortolkningsinnsats for å forstå det som en salgsfremmende oppfordring. Merket må derfor anses særpreget og oppfyller varemerkets garantifunksjon. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.