Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00002

OVERWATCH

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket OVERWATCH er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 9. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver at overvåkning er en funksjon ved varene, og at merket derfor er formålsangivende. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.