24.05.2023

OSCILLOSYNC

VM 22/00142

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket OSCILLOSYNC er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 9. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart vil forstå merketeksten i betydninger som «oscillasjon synkronisering» eller «synkronisering av oscillasjon». Klagenemnda kom til at ordmerket OSCILLOSYNC direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9. Klagenemnda mener derfor at merket er beskrivende og at det ikke oppfyller garantifunksjonen. Klagen ble forkastet.