Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00149

ORO DE CACAO

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om ORO DE CACAO er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge for samtlige varer.