19.04.2017

ORGANIC LIGHT

VM 17/00026

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket ORGANIC LIGHT er særpreget for motorkjøretøy og deler i klasse 12. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som en angivelse av en egenskap ved samtlige av de omsøkte varene. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg. Det foreligger et friholdelsesbehov for teksten. Klagen ble forkastet.