07.03.2022

OREGON (komb.)

VM 21/00140

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om OREGON er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 7 og 8. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Videre kunne ikke Klagenemnda legge vekt på klagers henvisning til virkninger av bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.