Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00025

ONE+ (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre, tredje ledd. § 3 tredje ledd. Spørsmål om det kombinerte merket ONE+ er særpreget for «batterier; batteriladere; deler og tilbehør til forannevnte varer» i klasse 9, evt. om merket har opparbeidet tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Klagenemnda fant at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av to kvaliteter og/eller egenskaper ved varene og at denne derfor er beskrivende for de aktuelle varene. Sammenstillingen av merketekst og figur tilfører ikke særpreg. Det er heller ikke dokumentert slik virkning av bruk som kreves for at merket kan anses å ha opparbeidet særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.