20.12.2019

Nysnø

VM 19/00129

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om NYSNØ er forvekselbart med innklagedes eldre registrering, SNÖ. Overlappende tjenester. Det eldre merket ble tatt opp i sin helhet, og var det mest iøynefallende og fremtredende elementet i klagers merke NYSNØ. Gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne elementet SNÖ i det yngre merket. Merkelikhet. Helhetlig sett foreligger det fare for forveksling. Klagen tas til følge, og registreringen av NYSNØ blir dermed å oppheve.