Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00031

NOROMEGA An Arctic Health Concept (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket NOROMEGA An Arctic Health Concept er forvekselbart med det eldre registrerte kombinerte merket NORMEGA. Klagenemnda har i motsetning til Patentstyret kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling. Det er spesielt lagt vekt på at merketeksten i det eldre merket har en lav grad av særpreg. Når merkene i tillegg har svært ulike figurative utforminger, er de vurdert å kunne gå ved siden av hverandre. Klagen ble dermed tatt til følge, og merket ble registrert.