22.11.2021

NORGE I ET NØTTESKALL

VM 21/00100

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om ordmerket NORGE I ET NØTTESKALL er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 39 og 43. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene. Videre kunne ikke Klagenemnda legge vekt på klagers henvisning til virkninger av bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.