22.06.2018

NEVER STOP EXPLORING

VM 18/00027

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14. Spørsmål vedrørende registrertbarheten til flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING. Merketeksten har en betydning i relasjon til varene som er enkel å forstå, og må anses som en del av det hverdagslige språket og generelt brukt. Merket vil derfor bli oppfattet som en generell oppfordring som vil etterlate et positivt inntrykk som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå. Klagenemnda fant derfor at merketeksten ga uttrykk for et budskap som ikke er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren. Klagen ble forkastet.