26.08.2022

NEPHROCHECK

VM 22/00036

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende for egenskaper, formål og bruksområde til varene i klasse 5 og 10, og at merket derfor også mangler særpreg som kjennetegn. Siden merket ikke oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14, var det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om merket er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1164716, det kombinerte merket NEPHROPATCH, jf. varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble forkastet.