Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00031

N NERIUM (komb.)

Patentstyrets avgjørelse omgjøres. Hevingskjennelse.