Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00021

MONSTER TRUCKS (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 (1) (b). Spørsmål om det kombinerte merket MONSTER TRUCKS var forvekselbart med tidligere registrerte merker inneholdende ordet MONSTER, deriblant det kombinerte merket M MONSTER ENERGY. Merkene er visuelt og konseptuelt ulike og anses ikke egnet til å forveksles, og Klagenemnda kom dermed til samme resultat som Patentstyret. Klagen ble forkastet, og registreringen av MONSTER TRUCKS ble opprettholdt.