28.03.2017

MONSTER TRUCKS

VM 16/00180

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket MONSTER TRUCKS var forvekselbart med det tidligere registrerte kombinerte merket MONSTER ENERGY. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Merkene er visuelt og konseptuelt ulike og anses ikke egnet til å forveksles. Klagen ble forkastet, og registreringen av MONSTER TRUCKS ble opprettholdt.