09.01.2024

MONSTER ENERGY ZERO SUGAR

VM 23/00097

Varemerke. Avslagssak. Dissens. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerket MONSTER ENERGY ZERO SUGAR, og de eldre ordmerkene HONEY MONSTER PUFFS, MONSTER MUNCH og MONSTER PUFFS. Merkene har konseptuelle, visuelle og fonetiske forskjeller som fører til at omsetningskretsen ikke kan komme til å tro at det dreier seg om samme kommersielle tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse.