Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00078

MONSTER ARMY

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke MONSTER ARMY og fem eldre registreringer som alle inneholdt ordet MONSTER. Klagenemnda kom til at det foreligger risiko for forveksling mellom merkene. Det søkte merket må derfor nektes registrert. Klagen ble forkastet.