10.02.2017

Monsanto

VM 16/00129

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven §§ 16 a og b, jf. § 4. § 3. Spørsmål om ordmerket MONSANTO var forvekselbart med det registrerte varemerket MONSANTO, det innarbeidede varemerket MONSANTO, foretaksnavnet Monsanto Crop Sciences Norway AS og det sekundære forretningskjennetegnet MONSANTO, og om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Det foreligger ikke vareslaglikhet og merkene er således ikke forvekselbare. Søknaden er ikke innlevert i strid med god forretningsskikk. Registreringen for MONSANTO ble dermed opprettholdt.