08.09.2022

Min Beste Bok (komb.)

VM 22/00040

Varemerke. Spørsmål om det kombinerte merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 16 og 41. I Patentstyrets avgjørelse ble merket nektet registrert. Klagenemnda kom til at merket har tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene