Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00103

MILAN (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 16. Klagenemnda kom til at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte MILAN som en stedsangivelse (Milano), og anta at varene hadde en tilknytning til stedet. Klagenemnda kunne ikke se at den figurative utformingen tilførte merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Dokumentasjonen på bruk førte ikke frem. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge for samtlige varer.