23.05.2024

MICROSTELLA

VM 24/00007

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerket MICROSTELLA og det eldre ordmerket STELLA SPORT. Varene er identiske og likeartede, men merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Merkene er konseptuelt ulike og har i tillegg visuelle og fonetiske ulikheter.