24.05.2023

MEGAGRANTS

VM 23/00024

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket MEGAGRANTS er beskrivende og mangler særpreg for nærmere angitte finansielle tjenester i klasse 36. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket som helhet vil oppfattes som «enormt tilskudd», «kjempebevilgning» eller liknende. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene. Klagen ble forkastet.