Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00061

MediYoga

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 41, 42 og 44. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert for samtlige tjenester.