04.05.2021

MATRIX VISION

VM 21/00027

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke MATRIX VISION og fire eldre registreringer som alle inneholdt ordet MATRIX. Etter en ytterligere begrensning av klagers varefortegnelse i klasse 9, kom Klagenemnda til at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom to av de anførte motholdene, og klagers merke. Disse motholdene ble dermed frafalt som registreringshindrende. Klagenemnda kom likevel til at det foreligger risiko for forveksling mellom de to gjenværende motholdene, og klagers merke. For de omsøkte tjenestene i klasse 41 kan merket likevel gis virkning. Klagen ble forkastet.