Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00118

MATOPEDIA

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 41 og 44. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.