Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00032

Man of a kind

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket MAN OF A KIND er i strid med klagers tidligere registreringer av ordmerkene FOR ALL MANKIND, SEVEN FOR ALL MANKIND og 7 FOR ALL MANKIND. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at det ikke forelå forvekslingsfare. Selv om varene er identiske, er de visuelle og konseptuelle ulikhetene mellom merkene så store at det ikke foreligger en risiko for forveksling. Registreringen blir derfor opprettholdt for samtlige varer og tjenester.