18.12.2017

MALERMESTER M.Bratfoss as (komb.)

VM 17/00097

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav c. § 35. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket MALERMESTER M BRATFOSS AS skulle kjennes ugyldig da merket inneholder et vernet slektsnavn. Klagenemnda kom til at bestemmelsen ikke hindrer en person i å registrere sitt eget navn som varemerke selv om navnet er beskyttet etter navneloven. Eier av foretaket som registrerte merket er identisk med personen merket utpeker, og det foreligger et implisitt samtykke om registrering. Registreringen måtte derfor opprettholdes i sin helhet og klagen forkastes.