09.09.2021

M MONSTER ARMY (komb.)

VM 21/00079

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke M MONSTER ARMY og fire eldre registreringer som alle inneholdt ordet MONSTER. Klagenemnda kom til at det foreligger risiko for forveksling mellom merkene. Det søkte merket må derfor nektes registrert. Klagen ble forkastet.