23.06.2021

LYPRICEL

VM 21/00043

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke LYPRICEL og tre eldre registreringer som alle inneholdt ordet LYPRINOL. Klagenemnda kom til at det foreligger risiko for forveksling mellom de tre motholdene, og klagers merke, for de omsøkte varene i klasse 5. Klagen ble forkastet