24.10.2022

LUMINOUS 630 SPOTCLEAR

VM 22/00055

Varemerke. Spørsmål om ordmerket LUMINOUS 630 SPOTCLEAR er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 3. I Patentstyrets avgjørelse ble merket nektet registrert. Klagenemnda kom til at merket har tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og varemerket kan registreres for de aktuelle varene.