20.05.2021

LOVING TAN

VM 21/00041

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda var enig med Patentstyret i at merketeksten kun ville oppfattes som et rosende og positivt reklameutsagn uten distinktiv evne. Merket ville bare oppfattes som en ren promotering av varene. Det var ikke noe ved merketeksten som nødvendiggjorde en tolkningsprosess eller som ga merket en viss grad av originalitet. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.